Flag Counter

Eko sistem Co. Beograd – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

PREDUZEĆE  ZA EKOLOŠKE USLUGE

Zašto EKO SISTEM CO.?

 •                tridesetpetogodišnje iskustvo
 •                zadovoljavanje visokih ekoloških standarda
 •                pružanje usluga prema visokim međunarodno priznatim ISO i HACCP standardima
 •                kvalitet i garancija izvedenih radova
 •                obučeno i kvalifikovano osoblje
 •                pružanje potpune dokumentacije o izvedenim uslugama prema zakonskoj regulativi

Eko sistem Co. d.o.o. je preduzeće specijalizovano za pružanje ekoloških usluga u oblasti:

 •              dezinsekcije
 •              deratizacije
 •              dezinfekcije
 •              fumigacije
 •              hemijskog suzbijanja vegetacije 

Preduzeće je počelo sa radom 1996. godine otvaranjem predstavništva u Zemunu. Zahvaljujući tridesetpetogodišnjem iskustvu osnivača preduzeća, Stevana Radivojevića i Ratka Radivojevića, kao i kontinuiranom radu na poboljšanju kvaliteta poslova i angažovanjem stručnog kadra, Eko sistem Co. je postalo jedno od najpoznatijih preduzeća u pružanju ekoloških usluga, kako na teritoriji Beograda tako i širom Srbije.

Kadrovski kapacitet

Eko sistem Co. zapošljava radnike različitih struka – diplomiranog  inženjera poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda, doktora specijaliste higijene, veterinara, sanitarnih  tehničara i radnika različitih struka sa svim neophodnim licencama i sertifikatima koji zadovoljavaju potrebe preduzeća za obavljanjem ekoloških usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, hemijskog suzbijanja vegetacije i fumigacije. Zaposlenima su omogućene obuke, treninzi i pohađanje kurseva iz struke. Na ovaj način težimo da idemo u korak sa najsavremenijim dostignućima.

Preduzeće se odlikuje kvalitetom usluga koje pruža, odgovornim odnosom prema društvu i životnoj sredini, ne narušavajući zdravlje svojih zaposlenih i korisnika usluga.

Zalažemo se za kvalitet usluga koje pružamo i održavamo dobre odnose sa klijentima, pridržavajući se etičkih principa i standarda poslovanja.

Oprema

Eko sistem Co. poseduje savremenu opremu, specijalizovana vozila i primenjuje više vrsta najkvalitetnijih inostranih i domaćih preparata (insekticidi, rodenticidi, sredstva za dezinfekciju) koji su registrovani od strane Agencije za hemikalije i poseduju Rešenje za upotrebu prema Zakonu o prometu otrova.

Svi preparati poseduju bezbednosne listove (MSDS) i ispunjavaju sve evropske standarde kao i zahteve koje propisuje HACCP.

Zaposleni koriste kompletnu savremenu bezbednosnu opremu u cilju zaštite sopstvenog zdravlja.

Eko sistem Co. poseduje sve neophodne dozvole, sertifikate i licence

Podeli na društvenim mrežama