Flag Counter

Dozvole, sertifikati i licence Eko sistem Co.

Prilikom realizacije poslova primenjuju sve savremene tehnike i metode rada. Eko sistem Co. poseduje sve neophodne dozvole, sertifikate i licence a pojedine su izdate od strane Lloyd Register Quality Assurance:

 -              ISO 9001:2008 i SRPS ISO 9001:2008 – sertifikat sistema kvaliteta menadžmenta

-              BS ISO 14001:2004 i SRPS ISO 14001:2007– sertifikat sistema zaštite životne sredine

 -             BS OHSAS 18001:2007 – projekat implementacije sistema zaštite bezbednosti i zdravlja  

                    na radu (Scientific Consulting Services)

               Ovaj standard omogućava sistemski pristup identifikaciji rizika kao i eliminisanje   opasnosti ili smanjivanje odgovarajućih rizika.

Ovo su međunarodno priznati, EMS standardi, koji zahtevaju od organizacije da efektivno upravlja svojim uticajem na životnu sredinu, kroz posvećenost sprečavanju zagađenja, zakonskoj usaglašenosti i stalnom poboljšanju kvaliteta.

 

 

 Sertifikat         odobrenja menadžmenta kvaliteta  
 Sertifikat privredne komore Srbije

 


                                              

Sistem analize rizika i upravljanje procesima u kritičnim kontrolnim tačkama

HACCP sistem (Hazard Analysis and Critical Control Points) je sistemska metoda, zasnovana na sedam principa (Codex Alimentarius), kojom se utvrđuju, ocenjuju  i nadziru  faktori  rizika u proizvodnji, preradi i prometu životnih namirnica. HACCP sistem predstavlja niz uzastopnih aktivnosti kojima se, na osnovu analize rizika i preventivnih mera, obezbeđuje proizvodnja zdravstveno ispravnih i higijenski odgovarajućih prehrambenih proizvoda visokog nivoa kvaliteta.

  1. CIKLUS  TRETMANA
  2. MERE  SIGURNOSTI
  3. MONITORING

Podeli na društvenim mrežama