DERATIZACIJA – uništavanje štetnih glodara, kao izvora i prenosilaca bolesti radi održavanja njihovog broja na nivou bezopasnom za ljudsko zdravlje.

Preventivna deratizacija vrši se u:

 • objektima za proizvodnju, skladištenje i promet namirnica i sirovina
 • objektima zdravstvenih organizacija i organizacija socijalne zaštite
 • prostorima oko stambenih objekata
 • objektima za kolektivni boravak dece i omladine
 • ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima
 • zajedničkim prostorijama stambenih objekata
 • poslovnim prostorijama
 • objektima fizičke kulture
 • objektima vodovoda, kanalizacije, toplana, elektrodistribucije i PTT-a
 • grobljima
 • deponijama smeća
 • parkovima, naseljima i zelenim površinama u priobalju reka
 • objektima i sredstvima javnog saobraćaja
 • na farmama

Preventivna deratizacija

Deratizacija se vrši postavljanjem kutija za izlaganje rodenticida u dve zaštitne zone:

 •  prva zona na samom rubnom području duž ograde ekonomskog dvorišta
 •  druga zona oko potencijalno ugroženih objekta (ulazi)

Preventivna deratizacija u objektima za proizvodnju i skladištenje proizvoda:

 •  u pogonima za proizvodnju uglavnom se ne vrše intervencije hemijskim sredstvima
 •  postavljanje klopki za izolovanje glodara (živolovke)
 •  postavljanje klopki sa lepkom na mesta gde ne ometaju proizvodnju i kretanje radnika