Deratizacija

Deratizacija

Deratizacija poslovnih prostora, skladišta i privatnih zgrada

Deratizacija poslovnih prostora, skladišta i privatnih zgrada

Otklanjanje i smanjenje štetnih glodara, pacova, miševa i mišolikih glodara, kako bi se očuvalo zdravlje i umanjila mogućnost ekonomske štete koju glodari mogu naneti, kao što su uništavanje hrane, useva ili predmeta, ili oštećenje instalacija.

Otklanjanje i smanjenje štetnih glodara, pacova, miševa i mišolikih glodara, kako bi se očuvalo zdravlje i umanjila mogućnost ekonomske štete koju glodari mogu naneti, kao što su uništavanje hrane, useva ili predmeta, ili oštećenje instalacija.

Jedini način za sprečavanje pojave glodara jesu deratizacija i dezinfekcija

Preventivna deratizacija obuhvata izgradnju objekata od čvrstih materijala (limova i betona) kako bi se sprečio ulazak glodara

Kako se skladišta hrane i objekti za proizvodnju ne mogu tretirati hemijskim sredstvima, koristi se:

Postavljanje klopki za izolovanje glodara (živolovke)

Postavljanje klopki sa lepkom na mesta gde ne ometaju proizvodnju i kretanje radnika

Prepustite posao profesionalcima

ZA SVAKU SITUACIJU, POSTOJI KVALITETNO REŠENJE