DEZINFEKCIJA – uništavanje uzročnika zaraznih bolesti u spoljnoj sredini radi svođenja njihovog broja na nivo bezopasan za ljudsko zdravlje. Preventivna dezinfekcija prostorija, opreme i pribora vrši se u:

  • objektima za proizvodnju, skladištenje i promet namirnica i sirovina
  • objektima i sredstvima javnog saobraćaja
  • objektima zdravstvenih organizacija i organizacija socijalne zaštite
  • objektima za kolektivni boravak dece i omladine
  • objektima za društvenu ishranu
  • ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim poslovima
  • objektima za snabdevanje vodom i uklanjanje otpadnih materijala
  • prostorijama u kojima su boravili ili borave oboleli od zaraznih bolesti
  • vozilima za posebne namene (sanitarna vozila,vozila za prevoz hrane i slično)
  • objektima i transportnim sredstvima za pogrebne usluge kao i vozilima individualnih prevoznika umrlih