DEZINSEKCIJA – uništavanje insekata kao mogućih prenosilaca zaraznih bolesti.

U oblasti dezinsekcije preduzeće Eko sistem Co. obavlja suzbijanje mrava, bubašvaba, muva, buva, moljaca, stenica, komaraca, krpelja i ostalih insekata.

Dezinsekcija-uništavanje insekata

Suzbijanje insekata se obavlja u:

 • objektima za proizvodnju, skladištenje i promet namirnica i sirovina
 • objektima zdravstvenih organizacija i organizacija socijalne zaštite
 • objektima za kolektivni boravak dece i omladine
 • оbjektima za društvenu ishranu
 • ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima
 • stanovima i prostoru oko stambenih objekata
 • radnim organizacijama
 • objektima fizičke kuture
 • ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima
 • objektima za uklanjanje otpadnih materija
 • na farmama i u kafilerijama

U zavisnosti od namene objekta, dezinsekcija se obavlja najmanje dva puta godišnje  a po potrebi i češće.

Rezervišite svoj termin on-line.